Köp fiskekort till Västergarnsån och Wadets fiskekortsområde
Västergarnsån lockar årligen många sportfiskare i alla åldrar. Wadets samfällighetsförening säljer fiskekort för sträckan från en markering 150 meter uppströms Västergarns hamn till och med landsvägsbron (väg 140), en sträcka på ca 800 meter.

Fiskekortssträckan i Västergarnsån är lättillgänglig och passar utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett tidigare fiskeerfarenhet.