Välkommen till Vormsele FVO
Vormsele FVO ligger vid Vindelälven fyra mil norr Lycksele tätort. Inom fvos vatten finns flera fina forsar bland andra Vormforsen, Grundforsen och Linaforsen. Ett antal sjöar finns; Abborrtjärn med inplanterad röding och öring och exempelvis Nyträsket med Gädda och Abborre. Vormbäcken med sina sel och forsar. Dominerande fiskarter inom området är harr, öring, gädda och abborre.

Vormbäcken är ett av Vindelälvens många biflöden och erbjuder framför allt ett fiske efter harr och öring. Bästa tid är under försommaren, då bäcken tenderar att föra lite vatten under sensommaren. Fiskevårdsområdet vädjar om särskild hänsyn vid fiske i Vormbäcken.

Fiskeregler:
Särskilt fiskekort i Vormbäcken och Abborrtjärn. Minimimått Röding 25 cm, Harr 35 cm, Öring 35 cm och Lax 50 cm.
Endast flugfiske, spinnfiske och ismete i Abborrtjärn. Ej mete sommar.

Särskilda fiskeregler Vindelälven:
Lax: Laxfiske är tillåtet under perioden 19/6 ? 31/8. Minimimått 50 cm och endast 1 lax får behållas per fiskedygn.
Öring: Fiske efter öring är förbjudet i Vindelälven fr.o.m. 1/9-14/10. Minimimått 35 cm.
Harr: Minimått 35cm. Fredad under lek 15/4 - 31/5.

Fiskekortsprier:
Dygnskort 100 Kr
Veckokort 200 Kr
Årskort 400 Kr