Välkommen till Vindelgransele SFF


Dispensfiske
Under perioden 1-14/9 gäller OBLIGATORISK fångstrapportering efter fiske på lax.
ALL lax som fångas ska ovillkorligen återutsättas.
Fiske får bara ske med hullinglös krok.

Fiskeregler
Förutom våra generella fiskeregler gäller:
Du får max tillvarata en lax per fiskare och dygn, minimimått 50cm.
Enbart handredskapsfiske
Alla som bedriver fiske efter lax skall lämna fångstrapport oavsett fångst eller ej.

Viktig information: Vi har inte obligatorisk rapportering vid laxfiske i älven men vi uppskattar att du hjälper till med statistik. För att kunna lämna fångstrapport köper du således ett fiskekort i webbutiken märkt med "fångstrapportering".

Läs mera om fångstrapportering här.

Tilläggskort för rapportering
Om du missat att köpa ett fiskekort märkt med fångstrapport eller om du köpt ett vanligt pappersfiskekort ger vi dig möjligheten att köpa ett tilläggskort för 1 kr. Det innebär att du får möjlighet att rapportera ditt fiske digitalt via länk som du får skickat till din e-post och/eller SMS. Klicka här för att köpa tilläggskortet för 1 kr.

Allmänt
Längsta selet, nedströms forsrikaste sträckan söder Djupselforsen. Från Åtjärnforsen i norr till Storforsen i söder. Tätorten Vindelgransele ligger 70 km söder om Sorsele och 75 km norr om Lycksele.

Fiskekort
Köp gärna fiskekortet i vår webbutik.
Årskort sportfiske 300 kr
Veckokort 200 kr
3 dagarskort 100 kr
Dagskort 80 kr