Välkommen
Området domineras av Vindelälven som på denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den mäktigaste. Förutom älven finns ett antal tjärnar, Abborrtjärn, Björnmyrtjärnarna och Kalixtjärnarna.

Fångstrapportering
Viktig information: Vid laxfiske i älven är du skyldig att erlägga oavsett om du fångar fisk eller ej. För att kunna lämna fångstrapport köper du således ett fiskekort i webbutiken märkt med "fångstrapportering". Om du ertappas vid laxfiske utan ett sådant kort riskerar du böter.

Tilläggskort för rapportering
Om du missat att köpa ett fiskekort märkt med fångstrapport eller om du köpt ett vanligt pappersfiskekort ger vi dig möjligheten att köpa ett tilläggskort för 1 kr. Det innebär att du får möjlighet att rapportera ditt fiske digitalt via länk som du får skickat till din e-post och/eller SMS. Klicka här för att köpa tilläggskortet för 1 kr.

Fisket
Älven med sina många forsar och stryckor erbjuder ett bra fiske på harr, även goda chanser till öringsfångst. De år laxfiske är tillåtet finns på denna älvsträcka fina laxfiskeplatser. Abbortjärn är ett populärt put and take vatten där kontinuerlig utplanterning av röding sker. (speciellt fiskekort behövs för abborrtjärn.)

Vi säljer fiskekort online - välkommen att fiska hos oss. Givetvis följer du våra enkla regler.