Fisketider i Umeälvens torrfåra

Fisket i Umeälvens torrfåra är populärt. På norra sidan av älven köper du fiskekort för Brännland/Kåddis och på södra sidan köper du för Sörfors Sff.

Umeälvens torrfåra är öppen för fiske 20 maj - 14 september varje år. Övriga tider råder fiskeförbud.

Observera att fiske efter öring och lax är förbjudet 1 september - 14 oktober samt att all vild öring (fisk med fettfena) ovillkorligen måste återutsättas till vattendraget.