Dispensfiske 2017

Vindelälven är den enda vildlaxälv i hela Sverige som ges möjlighet till dispens för fiske efter hanlax två veckor in i september (1-14/9). Det är av högsta vikt att områdena och de som fiskar, förvaltar det unika förtroendet genom en korrekt hantering och genomförande av dispensen. Med denna möjlighet till två veckors förlängd säsong följer också ett ansvar hos dig som fiskar

Hur du gör för att fiska under dispensperioden
Allt dispensfiske kommer kräva att du löser ett speciellt dispenskort på fiskeområdets webbutik och att du rapporterar ditt fiske via Internet oavsett fångst eller ej. Läs mer om hur du gör här.

Här kan du fiska under dispensperioden
Under 2017 är det på totalt 6 olika områden du har möjlighet att fiska under dispensperioden:

Björksele FVO

Blattnicksele FVO

Bäckarforsens och Trollforsarnas Fvo

Gargnäs-Råstrands Fvo

Vindelbygdens Fvo

Sandsele Sff


Varför dispensfiske?
Huvudanledningen till en förlängd säsong med laxfiske i Vindelälven enligt särskilda villkor är att laxen blir kraftig fördröjd i sin lekvandring innan den har passerat fisktrappan vid Stornorrfors. Dessa extra två veckor är en förutsättning för att lokala entreprenörer och invånarna längs Vindelälvsdalen kan bedriva ett seriöst sportfiske efter resursen.

Fiskeregler under dispensperioden (gäller för samtliga områden)
* Speciellt dispenskort skall lösas via områdets webbutik.
* Max en laxhane per fiskare och dygn, minimimått 50cm . All övrig lax och all öring skall ovillkorligen återutsättas.
* Enbart handredskapsfiske
* Dispens under tiden 1-14 sept
* Alla som bedriver fiske efter lax skall medföra och kunna uppvisa giltigt dispenskort
* Alla som bedriver fiske efter lax skall lämna fångstrapport oavsett fångst eller ej.
* Fångstrapport skall lämnas via nätet senast 2016-09-30.
* I de fall dispensen missbrukas kan den återkallas av Länsstyrelsen. Alternativt personlig avstängning från vidare fiske i Vindelälven under följande år tills rapport inkommit.

Vid frågor om detta kontakta

Daniel Holmqvist, Ume-/Vindelälvens fiskeråd
0950 164 14
Mejla Daniel Holmqvist