Hur fungerar fångstrapporteringen?

När du har köpt ett digitalt fiskekort via en av webbutikerna som kräver fångstrapportering så kommer du att få e-post och/eller SMS med instruktioner.

Här följer en bildserie på hur det kan se ut då du får ditt fiskekort levererat till din smarta telefon, hur du rapporterar samt vilka steg som du ska följa.

Så här ser fiskekortet ut när det leveras som SMS. Notera vilka uppgifter som finns med. Här kan du se hur länge det är giltigt, vilken typ det är och i vilket Fvo det gäller. Du hittar också en länk till fiskereglerna ifall du är osäker på vad som gäller samt en länk så att du kan rapportera ditt fiske. Notera att du kan rapportera ditt fiske när du vill, flera gånger. Lämpligen gör du detta efter varje dags avslutat fiske.När fiskekortstiden löpt ut får du ett nytt SMS och/eller e-post med en länk till rapporteringsformuläret ifall du skulle ha glömt att rapportera. Klicka på den för att lämna rapport. Har du årskort eller andra typer av längre periodkort så kan du rapportera den senaste tidens fiske.Då kommer du in till fångstrapporteringsformuläret där det framgår när, var och hur du fiskade.


I formuläret kryssar du i om du har fått öring och/eller lax samt hur många av respektive. Fick du inget kryssar du i "Ingen fångst". Beroende på hur många av respektive fisk du har angett så skapas det rader för varje fisk.


Fyll i längden i cm för fisk 1. Efter en kort stund kommer en vikt i kg fram. Den är uträknad och baserad på alla fiskar som någonsin har gått genom trappan i Norrfors. Det är inte säkert att den stämmer perfekt men den ger en god indikation på vad din fisk kan ha vägt.


Om du vill får du gärna lämna fler uppgifter om respektive fisk. Det är inte obligatoriskt men vi uppskattar förstås att du hjälper oss med att samla in data som är värdefull för framtida förvaltning. Du trycker då på "Visa utökad fångstrapport". Här kan du ange om fisken hade fettfena samt vilket kön den hade.


När du har fyllt i alla uppgifter för dina fångster kvarstår endast två steg. Du ska ange om du har blivit kontrollerad av en tillsyningsman samt lämna in din fångsrapport.


Efter detta får du en bekräftelse.


Kom ihåg att din rapporteringslänk är unik och knutet till ditt fiskekortsnummer. Detta gör att du när som helst, dygnet runt kan klicka dig in och rapportera fina fångster. Ibland kan du också få en påminnelse till detta.

Busenkelt eller hur? Har du fyllt i något fel så får du ett felmeddelande. Då får du kontrollera så att du inte har skrivit något tokigt och prova lämna din rapport igen.


Läs mera om fångstrapportering här.