Välkommen till Vidöstern


Sjön Vidöstern är en av smålands större sjöar med sin längd på 22 km sträcker den sig från Värnamo i norr till Dörarp/Vittaryd i söder och ingår i Lagaåns vattensystem.
Fiskeområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön och Laganån nedströms Karlfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till Flåren. Området utaför Vidösterns samhälle ingår ej. ( Se detaljkarta).
Sjön är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet och är en av södra Sveriges populäraste gösfiskesjöar med fångster på över 10 kilo!
Vidöstern är en stor sjö med ett bra fiske efter gädda, gös och abborre som passar för spinnfiske och trollingfiske, men det får även fiskas med långrev och nät. Det är även ett trevligt vatten för metare, med braxen, mört, lake, sik, siklöja, sutare och ål.
Sjön har varierande djupförhållanden med väl markerade grund för att säkrare kunna köra båt. Det finns väl utbyggda rampsystem i båda ändar av sjön och även på mitt av sjön. Största delen av sjön har sandbotten, därför finns det många fina bad- och rastplatser utefter sjökanten och ute på öarna.
Färjansö och Långö är naturreservat och där måste särskild hänsyn visas mot natur och djurliv, t.ex. är det landstigningsförbud på Långö under fåglarnas häckningstid. Mer information måste du skaffa dig på plats om angöring blir aktuell.

OBS! OBS! Fisket i Laganån är stängt och öppnar igen den 6/5 2017.

Bra gäddfiske


Lycklig fiskare med 106 cm gädda.
Fisken, som fångades i Vidöstern, vägde 14,2 kg.