Köp fiskekort till Västra Valbo fvo här
Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med VISA eller MasterCard och fiskekortet levereras som SMS och via E-post inom några sekunder.

Området sträcker sig från nedströms Forsbacka bruk till ovan Åbyfors kraftverk, alltså Gavleåns översta del. Fisket inriktar sig framförallt efter gädda abborre och gös. Riklig förekomst av gädda och abborre. Gös finns det mer sparsamt av. Vitfisk av flera olika arter simmar det i enorma mängder i ån! Så mat finns i överflöd åt predatorerna. Finns även en liten och skör stam av öring i norra grenen av ån från Mackmyra Herrgård ner till Gadö. Även enstaka harrar kan påträffas där. Men på den sträckan råder det fiskeförbud tills vidare. Åtgärder utförs årligen nu med biotopvård för att försöka stärka beståndet. Målet är att kunna öppna sträckan för flugfiske i framtiden.


Välkomna