Välkommen till Vännfors och Långforsen-Selets samarbetsområde i Vindelälven
Från och med 2014 kommer Vännfors Sff och Långforsen-Selets Fvo att samarbeta med gemensamma fiskekort i Vindelälven. Här hittar du Vindelälvens första forsar och många outforskade platser att fiska lax och harr på.

Vid lax- och öringfiske i älven kräver vi att ni rapporterar ert fiske. Läs mer under Fångstrapportering.

Välkommen att fiska hos oss!