Välkommen till Umeälvens forsfiskeområde


2015 började Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors samarbeta med ett gemensamt fiskekort i Umeälven inom Umeälvens forsfiskeområde (även kallad "Torrfåran")
Genom samarbetet har området blivit tillgängligare för er som fiskar. Idag täcker ett fiskekort hela fiskesträckan på båda sidor av älven. Vi testar också att upplåta specialsträckor för fiske.
Forsfiskeområdet erbjuder stundtals ett mycket bra fiske efter Lax och Havsöring. Alla Laxar och Havsöringar som ska ta sig upp till den outbyggda Vindelälven simmar förbi området. På sträckan kan du även få harr, abborre och gädda.

Dispensfiske under september månad 2018
Vi är glada att kunna meddela att UFFO har fått dispens för fiske efter odlad öring under september 2018. Förlängningen av fiskesäsongen gäller endast inom Umeälvens Forsfiskeområde sträckan i Umeälven mellan Sörforsbron och kraftledningen ovan Baggböleforsen. Dispensfisket i Umeälven under september 2018 är en tillfällig förlängning av fiskesäsongen mot särskilda villkor och är inte en permanent förlängning av säsongen. Dispensfisket har beviljats av Länsstyrelsens för att undersöka möjligheterna och samla in kunskap för en generell förlängning av fiskesäsong till 15 september istället för 31 augusti. Under dispensfisket ska kunskap inhämtas om huruvida den vilda öringen eventuellt skulle påverkas av en generell förlängning av fiskesäsongen i Umeälven. Endast dygnskort gäller och alla är skyldiga att rapportera sitt fiske. Läs mer på https://www.fiskekort.se/umealvensffo/.

Forsfiskeområdets fisketider
Fiske inom forsfiskeområdet är tillåtet mellan 20 maj - 31 augusti. Fiske under övrig tid är förbjudet om inget annat meddelas här.
Klicka här för att läsa fiskereglerna.

Forsfiskeområdets gränser
Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet.
Fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns. Allt fiske nedströms kraftledningen (inklusive att kasta eller låta betet flyta nedströms) är förbjudet. Notera att Baggböleforsen inte ingår i fiskekortet.
Se karta för mer info och fiskeplatser.

Specialsträckan Öringkanalen
Från och med 2017 testar vi att öppna en helt ny sträcka av Umeälven. Vi har valt att döpa den till Öringkanalen. Fiskepremiär 2018 är den 28 april innan det är fisket förbjudet på sträckan Öringkanalen. Sträckan är även öppen mellan 15 oktober - 15 november. På sträckan finns endast fem fiskekort per dag.

Specialsträckan Baggböleören
Vi kommer att fortsätta erbjuda ett fiske på Baggböleören under 2018. Observera att all bokning av fiskekort på Baggböleören sker via Blixt Sport.. Kontakta Blixt Sport för att köpa fiskekort och för mer information.

Fiskekort
Vi uppmuntrar att ni köper fiskekorten digitalt i vår butik. Klicka på "Köp fiskekort" för att gå vidare.
Fiskekort finns också tillgängliga på Blixt Sport och Fiske och Jaktia Umeå.

Ungdomskort
Barn upp till 13 år fiskar gratis i målsmans sällskap som skall inneha ett giltigt fiskekort.
För barn 14-17 år finns ett särskilt ungdomskort som rabatteras med 50% på ordinarie pris.
Vuxna över 18 år löser ordinarie fiskekort.

Vattenflöden
Vattenflödet i området är reglerat via Norrfors regleringsdamm. Vattenfall AB har en sajt där du kan se aktuella flöden i området och vilka olika flödestappningar som planeras. Du ska titta på "Genom dammlucka" för aktuell tappning.
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.