Välkommen till Umeälvens nedre fiskeområde


Nu satsar vi på ett gemensamt fiskekort i Umeälven som rör Böle, Grisbacka, Ytterhiske och Grubbe-Västerhiske. Tidigare gällde olika fiskekort på olika sidor av älven men nu får ni fiska på bägge mot lösande av fiskekort.
Köp fiskekort genom att trycka på "Köp fiskekort" ovan.


Mer fiske i Umeälven
Vi fortsätter satsa på fisket i Umeälven och kommer från och med 1 juli 2017 sälja fiskekort på det sk. Backenvattnet. Denna sträcka är känd för sitt utmärkta fiske efter havsöring vår och höst. Läs mer om fisket, fiskekort och regler på sträckan här.


Bölesholmarna är en byggarbetsplats 2017
Under 2017 byggs en ny bro till Bölesholmarna. Detta medför att norra delen av holmarna är en byggarbetsplats vilket begränsar tillgängligheten. Läs mer och uppdatera dig om projektet här.


Landfiske
Du får fiska på bägge sidor av älven på samma fiskekort. Observera att det är ett speciellt fiskekort på Backenvattnet.
Umeälvens nedre fiskeområde är ett stadsnära fiske och vi uppmanar till att använda cykel under fiskeutflykterna. Älven är på de flesta ställen lättåtkomlig via strandpromenaden, stigar och cykelvägar.

Båtfiske
Båtfisket har förändrats och nu gäller särskilt båtfiskekort. Notera båtfiskegränsernai kartan och vänligen respektera den övre gränsen.

Ny regel för båtfiske
Minst en fiskare i varje båt måste inneha ett personligt giltigt båtfiskekort. Personliga landfiskekort är giltiga för eventuella medföljare i båten.Fiskegränser
Klicka dig in på kartan för att se gällande fiskegränser i Umeälven.

Fisket förvaltas av Böle Sff, Grisbacka byamän, Ytterhiske byamän, Grubbe-Västerhiske byamän och Västerhiske Sfk.

Välkommen att fiska hos hos!

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.