Välkommen till Umeälvens stadsfiske
Umeå kommun, Teg och Öns byamän och Degernäs byamän upplåter gratis fiske i en stor del av Umeälvens fåra. Här fiskar du gratis med handredskap enligt gällande sötvattensregler. (Med handredskap avses ett fiskespö i olika varianter. Mängdfångande redskap som nät, ryssjor och burar är förbjudet.)

VARNING!
2020-05-20
En boj har slitit sig i Umeälven i centrala delen av älven i Umeå och sitter nu fast kring brofästet på Kyrkbron. Brofästet på Kyrkbron och bojen som sitter fast däri är belägen i farleden. Vidta stor försiktighet vid passage! Bojen ska enligt uppgift tas bort inom de närmsta dagarna.

Umeälven kan erbjuda, generellt sett, ett väldigt lättåtkomligt och mycket bra fiske efter de allra flesta sötvattensarter vi har. Strandpromenaden tillsammans med de kajer som finns i älven gör det möjligt för ALLA att glädjas åt fisket. Denna strandväg är upprustad med många bänkar och soptunnor, så var god och städa upp efter dig.
I Umeälven kan du fiska efter bland annat Abborre, Gädda, Id, Braxen, Mört, Lake, Sik och Havsöring. Dessutom så simmar på sommaren alla Laxar förbi som ska upp till den oreglerade Vindelälven. Dessa är dock svårfångade då de mer eller mindre bara simmar förbi denna sträcka.
Har du båt så blir fisket naturligtvis ännu mer åtkomligt än om du fiskar från stranden längs älven. Då har du ännu större möjligheter att utforska Umeälven.

Vill du veta mer om fisket i Umeälven så klicka in dig på menyn och välj "Fiskeplatser Umeälven". Vill du få en mer överskådlig bild så klickar du dig in på kartan och väljer en ikon i närheten av det område av älven som du är intresserad av. Därifrån kan du genom länk, som finns i bubblan, klicka dig vidare för information om fisket omkring just det området.

Strandpromenaden under cykelbron. Bropelarna brukar vara bra platser att fiska av.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.