Om fångstrapportering

I vissa vatten ger föreningen möjlighet för dig som har köpt ett digitalt fiskekort att fångstrapportera på ett enkelt sätt. Detta är en oerhört viktig del för förvaltningsorganisationerna som hjälp för att öka kunskapen om vattnet. Just dina rapporter kan ju komma att ligga som grund för beståndsfrämjande beslut i framtiden. Det kan alltså leda till ett bättre fiske.

Bakgrund
Ume-/Vindelälvens fiskeråd har under flera år samarbetat med fiskekort.se för att hitta en bra lösning som är enkel och användarvänlig för fångstrapporteringen. Det är och har varit ett klurigt arbete att få det att fungera både dig som rapporterar och för föreningarna att hitta den bästa lösningen. Vidareutveckling i funktionerna pågår därför varje år.

Varför är det viktigt?
För att ett vatten eller ett bestånd av fisk ska kunna förvaltas väl är kunskap A och O. Förvaltning innebär i enkelhet att en förvaltningsorganisation t ex ett fiskevårdsområde i första hand försöker se till att ett fiskbestånd mår bra och att t ex uttaget inte är för högt i förhållande till vad vattnet producerar. Vi kan jämföra med älgen. Där beslutas varje år hur många som får skjutas baserat på tidigare års avskjutning, föryngring och målsätting i älgskötselområdet. Med andra ord, kunskapen om älgstammen är så pass stor att det är tämligen enkelt att ta ett klokt beslut hur många som bör/får skjutas.

I vattendragen finns normalt inte den kunskapen och ett högt fisketryck eller svaga regler kan leda till att beståndet tar skada. Fiskarna kan bli färre och/eller minska i storlek. Att du som fiskar rapporterar ditt fiske så gott du kan är därför viktigt för kunskapen och i förlängningen, förvaltningen av vattnet du fiskar i. Enkelt sagt kan förhoppningsvis din rapportering leda till ett bättre fiske i framtiden.

Hur rapporterar jag?
Du har tre olika möjligheter att rapportera ditt fiske.
1. Via länken i ditt fiskekort i ditt sms.
2. Via länken i ditt fiskekort i ditt e-post.
3. Via din användare som inloggad på fiskekort.se

Varför är det så mycket jag ska rapportera?
För dig dom har fått en eller flera firrar får du ange egenskaperna hos dessa. Du får ange längd och vikt så gott det går samt ange med vilken metod du fångade dem. Om du har kunskapen får du också möjlighet att ange om det var en hane eller hona och om den var vild eller odlad. Vidare får du ange om du behöll fisken eller om du släppte tillbaka den samt ange om en fiskekontrollant har visat upp sig.

Vi rekommenderar att du rapporterar ditt fiske även de gånger du har blivit utan fisk. Då går det väldigt snabbt för dig. Det ger kunskap om hur högt eller lågt fisketrycket är i vattnet och när på året det nyttjas.

Varför får jag påminnelser och ibland flera stycken?
Du får en påminnelse som hjälp för att komma ihåg att rapportera. Har du redan rapporterat kan du naturligtvis bortse från påminnelsen. Normalt ska du som har köpt ett korttidskort (24-72h) få en påminnelse via e-post och sms att rapportera efter att giltighetstiden har löpt ut. För dig som har löst årskort är det normala att du får en påminnelse att rapportera mot slutet av varje månad under fiskesäsongen. Du ombeds då att rapportera den senaste månadens fiske så gott det går. Glöm inte att för alla typer av fiskekort kan du hela tiden klicka dig in till fångstrapporteringsformuläret och löpande rapportera ditt fiske.

Ibland kan det hända att du får dubbla påminnelser och vi beklagar det. Det är helt enkelt att tekniken strular och det blir fel. Vänligen har överseende med detta och vi jobbar hårt för att få allt att fungera perfekt.

Hur vet jag om jag har rapporterat korrekt?
Logga in med din användare på fiskekort.se. Där kan du se var och när du har lämnat in dina rapporter och kontrollera att det är blivit rätt. Den har funktionen kan du också använda som en typ av fiskedagbok för att gå tillbaka och se hur din fiskeframgång har varit under året.

Vid frågor, synpunkter och förslag på vidareutveckling av funktionerna kontakta
Stefan Ågren
090 16 16 49
Mejla Stefan Ågren