Umeälvens stadsfiske

Umeälvens stadsfiske. Umeå kommun, Teg och Öns byamän och Degernäs byamän upplåter gratis fiske en stor del av Umeälvens fåra. Här fiskar du gratis med handredskap enligt gällande sötvattensregler.

Umeälvens stadsfiske erbjuder ett mycket lättåtkokmligt och bra fiske efter många arter. Besök Umeälvens stadsfiske egna sida för mer information:

Umeälven