Var är det gratis fiske i Umeälven?

Stora delar av Umeälven är helt gratis för dig att fiska i så länge du använder handredskap. Med handredskap avses ett fiskespö i olika varianter. Mängdfångande redskap som nät, ryssjor och burar är förbjudet.

Men var får jag fiska gratis då?
Tänk så här. I Umeå stad går en stor vägbro över älven som kallas för Tegsbron. Strax uppströms den ligger en annan bro, den så kallade cykelbron. Uppströms denna bro krävs fiskekort på Umeälvens nedre fiskeområde men nedströms cykelbron och ända ut till Holmsund/Obbola är fisket gratis. Bra va? Det är Umeå kommun, Teg & Öns byamän och Degernäs byamän som upplåter fisket gratis på sträckan.

Lär dig mer genom att klicka i kartan. Allt du ser som är markerat i kartan är klickbart för mer information.
För större kartbild klicka dig in på fiskekartan.