Köp fiskekort till Tyttbo Forsfiske här
Tyttbo Forsfiske ett natureldorado i Dalälven 4 mil nedströms Avesta. Tyttbo Forsfiske ligger i Färnebofjärdens Nationalpark och erbjuder dig fantastiska möjligheter till spännande fisken efter gös, gädda, abborre, med flera arter.
OBS att ingen utsättning av öring sker och allt fiske bedrivs som C&R.
Allt detta endast 15 mil från Stockholm

Här ges möjligheter till avkoppling i Färnebofjärdens nationalpark med varierande fiske och vildmarksupplevelser.

För mer information om boende mm besök vår hemsida
Bengts and Tyttbo fishing Camp

Buy a fishing license to Tyttbo Fors Fishing here
Tyttbo Fors Fishing a nature paradise in Dalälven 4 mil downstream Avesta. Tyttbo Fors Fishing is located in Färnebofjärden National Park and offers you fantastic opportunities for exciting fish for walleye, pike, perch, with several species.

All this only 15 mil from Stockholm

Note that no stocking of trout is done and all fishing activities that C & R.

It gives opportunities for relaxation in Färnebofjärden Nationalpark varying fishing and wilderness experiences