Köp fiskekort till Trångforsens fvof här
Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Trångforsens fvof, beläget centralt i Boden här.

Fisketävling 17e Augusti, läs mer här

Området
Trångforsens Fiskevårdsområdesförening förvaltar fiskerätten för fastigheterna i Bodens Kommun, Vattenfall, Fortifikationsförvaltningen, Hedens-, Vittjärvs- och Bodens by.

Syfte
Föreningens syfte är att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Fiskekort
Föreningen upplåter sportfiske inom sportfiskeområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Området omfattar Lule älv sträckan mellan Vittjärvs kraftstation och Bodens kraftstation.

Välkomna