Köp fiskekort till Säveåns Öringfiske


Detta gäller för fiske på Säveåns Övre Fvo

Fisket är stängt för säongen

Dygnskort begränsat antal fiskekort 10 st Kl: 02:00-02:00, 150:-/dygn, gäller hela sträckan.
Ungdomskort ( 14-18 år) 10:- dygn
Barn t.o.m. 13 år fiskar utan kostnad tillsammans med vuxen, som har fiskekort. Kvot och regler gäller som för ett fiskekort.

Fiskesträckan är från kraftverket i Floda centrum till kraftverket Hedefors. Se karta för flugfiskesträcka resp. Spinnfiske - flugfiskesträcka. Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:

Från den norra sidan av ån från en punkt ca 350 m nedströms Tullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
Från broar eller spänger
Från tomtmark.
Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 100 m nedströms bron.
Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas.

Endast en fluga på tafsen vid bedrivande av flugfiske.

Minimimått på öring är 45 cm och maxmått 49 cm. All öring under 45 cm och all öring över 49 cm skall återutsättas.
En öring per dygn får behållas mellan 45- 49 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.

All riktat fiske efter lax är förbjudet. Vid eventuell fångst av lax skall den returneras.

Fiske enbart tillåtet med handredskap för spinn eller flugfiske i enlighet med vad som angavs på kartan i foldern. På flugsträckan enbart fluga på traditionellt sätt, ej plastkula eller liknande.
Fiske från båt och fiske med agnad krok är ej tillåtet utom i Hedefors kraftverksdamm mellan landsvägsbron och den sk Barnhemsbron. Dock får endast enkelkrok vara agnad.

ALLT FISKE SKALL SKE MED HULLINGLÖS ENKELKROK ( GÄLLER ÄVEN SPINNFISKE)

OBS: ny hemsideadress www.savean.se

Roland Eriksson, Tele: 0706 931036