Välkommen till Sävaråns Fvo
Sävarån förvaltas av Sävaråns Fvo och har upplåtet fiske på en lång sträcka. Fiskekortet gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik ändå till strax uppströms Botsmark. Vid fiskegränsen uppströms Botsmark är Holmen Skog AB enskild fiskerättsägare och fisket är ej upplåtet för allmänheten.

Sävaråns Fvo finns på facebook också.Premiär 2019
Fisket i Sävarån öppnar 1 maj 2019. Notera artspecifika regler. Observera att fiskekort finns tillgängliga för köp från den 29 april.

Nyhet - Nu finns uppdaterad information och statistik för fisket i Sävarån & Skeppsvik

Ny regel för höstfisket
1 sept - 24 oktober fiskeförbud i Sävarån mellan E4-bron och Ytterträsk för att skydda laxens och öringens lek.
Läs samtliga fiskeregler här.

Skeppsvik
För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort. Skeppsvikskortet gäller upp till E4 bron i Sävarån. Med de vanliga fiskekorten får du fiska i hela Sävaråns Fvo inklusive Skeppsvik. Karta över Skeppsvikskortet.

Öring
Fönstermått 50-70 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 25/10 - 31/3 övriga tider fiskeförbud.

Lax
No kill - all eventuell fångad lax måste ovillkorligen återutsättas skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Fångstrapportering
Vi ser gärna att du rapporterar ditt fiske. Läs mer här.
För att se statistik.

Fiskeförbud
Fiskeförbud råder i hela Malbäcken, Klappmarksbäcken, Gärdsjöbäcken och Brännbäcken. Bäckarna är barnkammare för yngel av både öring och lax.

Bra fiskeplatser för gädda hittar du från Sävar och ända ner till kusten. Här kan du hitta riktigt, riktigt stora exemplar.

De största harrarna hittar du i forsarna uppströms Sävar.Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.