Köp fiskekort till Sandbäckstjärn


Under v.25 (månd-torsd) och v.29 (månd-fred) är tjärnen abbonerad för ungdomsläger.

Sandbäckstjärn är ett regnbågsvatten som ligger i utkanten av centrala Karlstad i anslutning till ett friluftsområde. Tjärnen ingår i Nedre Klarälvens FVOF och sköts av Sportfiskarna region Värmland. Här görs regelbundna utsättningar av regnbåge för att erbjuda ett attraktivt sportfiske. Tjärnen är lättillgänglig på ena, västra, sidan där det finns gångstig.

Den östra sidan består av gungflyt och skog och här behövs stövlar eller vadare för att gå torrskodd. Vissa ställen är mer lättillgängliga och det finns några gamla träplattformar samt en brygga på denna sidan. Röjning görs årligen för att underlätta sportfisket. Det finns handikappanpassade bryggor finns i anslutning till tjärnen. De är anlagda inom ett LONA-projekt, Lokala naturvårdssatsningen, med delfinansiering från Naturvårdsverket och i samverkan med Nedre Klarälvens FVOF och Karlstads kommun. Grillplatser finns vid tjärnen och de sköts liksom bryggorna av Karlstads kommun.

Sandbäckstjärn har öppet året runt och vi säljer endast dagkort för fisket. Dagkort är personliga och gäller mellan 05.00 till 24.00. Övrig tid är det förbjudet att fiska. Fysiska fiskekort kan köpas på fiskebutikerna samt Scandic Klarälven.
Grupper och företag kan hyra tjärnen för fiskearrangemang. Vid dessa tillfällen är övrig kortförsäljning stängd.