Välkommen till oss!
Samtliga vatten inom fiskevårdsområdets gränser är upplåtna för fiske med handredskap. Observera att för Vindelälven gäller särskilda regler och för Ruskträskbäcken särskilt fiskekort.

Förvaltning
Ruskträsk FVO utför ett aktivt fiskevårdsarbete och ber er att hjälpa till. Ta inte upp mer fisk än vad du kan äta färsk. Återutsätt all annan fisk med största varsamhet. Tänk på att stor fisk är viktig för artens fortplantning och för en bra balans i fiskebeståndet. Självklart avstår du från all typ av kaggfiske.

Rapportering
Du är skyldig att rapportera ditt fiske. Detta gör du oavsett om du fångat fisk eller ej.
Läs mer om hur du gör här.

Fiskeregler
Förutom våra generella fiskeregler gäller:
Du får max tillvarata en laxhane per fiskare och dygn, minimimått 50cm.
Enbart handredskapsfiske

Ertappas du i älven utan ovanstående fiskekort, vid misstanke om missbruk av dispensen, om du inte följer gällande regler eller om du inte rapporterar ditt fiske riskerar du bötfällas med kontrollavgift alternativt bli avstängd från möjligheten att fiska i vårt område igen.


Vi säljer fiskekort online (ej Ruskträskbäcken)

Fiskebestämmelser 2017