Miljöförbättrande åtgärder i nedlagda flottleder i Piteälvens vattensystem

Ingår i projektet "Miljöåterställning av Vindel och Pite älv"

Projektet delfinansieras av:


Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2005 utförts på 3 områden i Piteälven; Nedströms Björnideforsen, Båtsel och Törnforsen - Räkneforsen.
I Piteälven har ca. 8km. åtgärdats. Ett antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2005.

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid Törnforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2005 av
"Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra uppströms Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2005 av
"Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".

Iordningställande av lekbottnar

I projektet ingår iordningställande av wtt stort antal lekbottnar. Under 2005 har detta arbate pågått i Varjisån, Ljusträskbäcken och Tjartsebäcken.På den vänstra bilden ses ett område som lämpar sig för iordningställande av lekbottnar. Arbetet inleds med att luckra upp bottenmaterialet.


Lekgrus transporteras till området (vänstra bilden) om det inte finns i tillräcklig omfattning. Lekgruset läggs ut i vattendraget (högra bilden).


Färdiga lekbottnar i väntan på lekande fisk.

Bilder från 2004

Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på 7 områden i Piteälven; Inlopppet till Jäknajaure, utlopp ur Buoktjaure, utlopp ur övre Trollsel, Hundforsen, Ljusselforsen - Båtsel, Granholmen - Räkneforsen och området mellan Holmsel och Storforsen.
I Piteälven har ca. 21 km. åtgärdats. Ett stort antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2004.


Den vänstra bilden visar ett schaktat forsavsnitt vid Forsnäsforsen i Piteälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2004 av
"Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid Hökselet i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2004 av
"Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".


Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid Hökselet i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2004 av
"Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".


Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid utloppet ur Övre Trollsel i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2004 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven".


Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Krokugforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar en ledarm som stänger av ett område vid Törnforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningepoken (1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade nedströms.Suobdekälven
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 5 km i Suobdekälven. Arbetet pågick under 3 veckor i augusti och september 2004.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad sträcka i Suobdekälven. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade uppströms.

Tjartsebäcken
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av 8,5 km i Tjartsebäcken. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2004.

Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Tjartsebäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade nedströms.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Tjartsebäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Tjartsebäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade uppströms.

Ljusträckbäcken
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 3,5 km i Ljusträskbäcken. Arbetet pågick under 2 veckor i september 2004.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Ljusträsk-bäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade nedströms.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Ljusträsk-bäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade uppströms.

Varjisån
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 8 km i Varjisån. Arbetet pågick under 3 veckor i augusti och september 2004.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Varjisån. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade nedströms.


Den vänstra bilden visar ett avstängt område i Varjisån. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Bilderna är fotograferade uppströms.

Bilder från 2003

Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2003 utförts på 6 områden i Piteälven; Mårsomjaure-Forsnäs, In- och utlopp Buoktjaure, Trollforsen-Björnideforsen, Lidvista-Granholmen och området uppströms Gransel.
I Piteälven har ca. 26 km. åtgärdats. Ett stort antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 2003.


Den vänstra bilden visar ett schaktat forsavsnitt vid utloppet ur Mårsomjaure i Piteälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2003 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar ett forsavsnitt vid utloppet ur Bomselet i Piteälven. Ledarmen byggdes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2003 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar en avstängd torrlagd sidogren vid Nedre Trollsel, Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2003 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.Den vänstra bilden visar ett forsavsnitt vid Björnideforsen. Ledarmen byggdes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2003 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar en ledarm som stänger av ett flertal sidofåror mellan Övre- och Nedre Ljussel i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningepoken (1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes de torrlagda fårorna med vatten. Återställningen utfördes 2003 av" Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade nedströms.


Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2003 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Holmsel i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2003 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade uppströms.

Borgforsälven

Återställningsarbeten har under 2003 utförts på sträckan Teuger - mynningen i Pite älv vid Borgfors. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 2003.


Den vänstra bilden visar en flottledsrensad sträcka i Borgforsälven. Rensningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2003 av "Miljöåterställningsprojektet Pite- Vindelälven". Korten är fotograferade nedströms.


Bilder från 1999 - 2002


Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.Den vänstra bilden visar ett avstängt sidoflöde vid Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Benbryteforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.


Den vänstra bilden visar en avstängd torrlagd sidogren i Åkerselsforsen, Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 1999 av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå.


Den vänstra bilden visar ett forsavsnitt i Hundforsen i Piteälven. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 1999 av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.Varjisån- Piteälvens vattensystem

Återställningsarbeten har utförts i Varjisån från landvägsbron vid Inlandsvägen mellan Kåbdalis och Moskosel ned till Granselet. På denna sträcka har ca. 10 km av ån åtgärdats. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 1999.

Under hösten 2002 har återställningsarbeten utförts i området från Varjisträskets utlopp ned till inlandsvägen.Den vänstra bilden visar en sträcka av Varjisån där den ena fåran varit avstängd med hjälp av timrade stenkistor. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2002 av Miljöåterställningsprojektet "Pite- Vindelälven


Den vänstra bilden visar en sträcka av Varjisån där den ena fåran varit avstängd med hjälp av en uppschaktad ledarm. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2002 av Miljöåterställningsprojektet "Pite- Vindelälven


Abmorälven- Piteälvens vattensystem
Återställningsarbeten har utförts i Abmorälven nedströms Malmesjaure. Av sträckan mellan Moskoselet och Pite älv, ca. 9 km., har halva sträckan åtgärdats. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 1999.
Under hösten 2002 har återställningsarbeten utförts i området från Hällforsen till utloppet i Pite älven.Den vänstra bilden visar en anlagd ledarm i ett forsavsnitt i Abmorälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2002 av Miljöåterställningsprojektet "Pite- Vindelälven. Båda korten är fotograferade uppströms.


Bilderna visar maskin i arbete, hösten 2002, med att lägga ut uppschaktad sten i Abmorälven. Schaktningarna utfördes under flottningsepoken (1950-60 talet).


Den vänstra bilden visar ett schaktat forsavsnitt i Abmorälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 1999 av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.

Erhållna resultat
De elfisken som hittills är genomförda är gjorda före åtgärd och utgör så kallade noll-värden. I Piteälvens huvudfåra kan man från dessa data se att tätheten av laxungar var relativt god på ett flertal lokaler. Laxungarna kommer från utsättningar som ålagts Vattenfall. Tätheten av öringungar var däremot mycket låg. Från Varjisån visar datat på en låg laxförekomst, men dock att naturlig lek förekommer. Tätheten av öring var mycket låg.