Välkommen till oss!
Köp ert kort här innan ni åker hemifrån så är ni ett bekymmer lättare.

Området har mycket fina harrvatten i Laisälven från Östra Laisheden ner till Laisälvens utlopp i Vindelälven. Ett annat poppulärt fiskevatten är Bräskaforsen i Vindelälven som man lättast når från södra sidan från Forsnäs- Bräskafors. Möjlighet att fiska från båt.