Köp fiskekort till Nyköpingsån här
FISKE I NYKÖPING
Sportfiskarna erbjuder ett tätortsnära fiske i en fantastisk miljö. Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan och erbjuder ett unikt strömvattenfiske. Fisket sträcker sig från mynningen i havet och drygt 6 km uppströms. Här finns möjlighet till såväl flugfiske efter havsöring som feedermete efter bland annat brax, id och mört samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre.

Från och med 2020 kommer utsättningar av lax att genomföras för ett attraktivt fiske i en urban miljö. De årliga utsättningarna av öring kommer fortlöpa även i framtiden. Vid fiske i ån finns mat och möjligheter till boende alltid inom gångavstånd.

Vi arbetar för ett hållbart fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och fiskevårdsåtgärder.