N. Hackestjärn: Catch & release, all* fisk återutsättes. Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt hopklämd hulling.
*Fritt uttag av sik och gädda.
Båtfiske förbjudet, flytring tillåten.

Brunträsken: Catch & release, all fisk återutsättes. Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt hopklämd hulling.
Båtfiske förbjudet, flytring tillåten. (Fiskeförbud i bäckarna från sjöarna, uppväxt/lekområde öring/harr)

Stenträsket (Rusfors, Lycksele)
Catch & release, 1 harr under 40cm kan behållas varje dag. Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt hopklämd hulling.
Flytring tillåten, båt/pontonbåt förbjudna.

Malån, Ö. Krokforsen - Mönnforsen

Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt hopklämd hulling. 3 harrar under 25 cm får behållas per dag i Mönnforsen, även om vi helst ser att all fisk återutsättes.

Medlemskort Norsjö SFK flugfiskevatten: 500:-
Gäller som familjekort och är endast giltigt i flugfiskevattnen.
2-Dygnskort till flugfiskevattnen kan köpas för 150:-, detta fiskekort är personligt(dvs. gäller ej som familjekort)