Norensjöarnas fiskevårdsområdesförening

Fiskevårdsområdet gäller för Östra och Västra Noren samt Lövstaströmmen. Vid Lövstaströmmen gränsar området mot Duved, detta är skyltat vid strandkanten.
Strax bortom Lövsta gård finns en väg ner mot Lövstaströmmen där det även går att parkera, därifrån går man på en stig cirka 300 m ner till älven. Nere vid älven finns ett vindskydd med grillplats, det är klokt att ta med sig egen ved.

Närmare Nordhallens by finns väg ner mot sjön där medhavd båt kan läggas i. Denna väg ligger vid en skarp högerkurva med krön, där även vattnet syns.
Kortet gäller enbart för sportfiske med spinn-, haspel, flug- och långspö, samt med långdrag och drag efter båt. Vid fiske med flugkast, får fler än tre flugor inte användas.

Vintertid vid pimpelfiske är enbart spö fört vid hand tillåtet. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Barn och ungdomar under 16 år i föräldrars sällskap fiskar på dennes kort. Fiskekortet skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för kontroll.

Minimimått Öring/Röding 30 cm. Max 10 fiskar per dygn. I sjöarna finns öring, röding och lake.

Priser: 1-dygn 70:-, 2 dygn 140:-, 3 dygn 170:-, veckokort 300:-, årskort 600:-. Kort gäller från den dag och tid som är utfärdat på fiskekortet.


Kontakt/Ordförande: Maths Gunneriusson mobil: 070-33 30 350 mail: maths.gunneriusson@telia.com