Välkommen till Mo-Lögde fiskevårdsområde!
Välkommen till Mo-Lögde FVO. Området är det nedersta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven. Området sträcker sig från sötvattensgränsen vid mynningen upp till Kodalsforsen ca 6.5 km fågelvägen från mynningen (se skyltning av gräns i fält). Den egentliga älvssträckan är dock betydligt längre då Lögdeälven meandrar våldsamt i den nedersta delen. I området finner du fina möjligheter till fiske efter lax, havsöring och har men har kan du också fånga andra arter såsom gädda, abborre och sik.


Vy över Kodalsforsen. Detta är den första forsen som laxen och havsöringen passerar på väg upp till sina lekplatser

Mo-Lögde FVO arbetar aktivt med förvaltningen av fisket med visionen:
"Fritidsfisket efter lax och havsöring i Lögdeälven skall rankas som ett av Sveriges mest attraktiva till 2020? som utgångspunkt. I detta arbete utgör modellen nedan ett fundament.
Återigen, varmt välkommen till Mo-Lögde FVO!