Köp fiskekort till Mjällåns Fvo här
Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Mjällåns Fvo här. Klicka bara på köp fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med VISA eller MasterCard och fiskekortet levereras som SMS och via E-post inom några sekunder.

Vi hälsar alla fiskare som är rädda om naturen välkomna att fiska i våra vatten.

Mjällåns Fiskevårdsområde innefattar Mjällån, Viksjöån, deras biflöden, samt flera sjöar och tjärnar.
Huvudattraktionen är Mjällån med dess havsöring, men även bäcköring och harr finns här.
I Lalamptjärn och Pörjalamptjärn bedrivs put & take på regnbåge och röding.

Utsättning av regnbåge sker i Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och fr o m 2018 även i Kämelänstjärn.
I Lalamptjärn sätts röding ut i oktober. OBSERVERA: Fiskeförbud gäller i Lalamptjärn och första fiskedag är lördagen den 10 november!
Kämelänstjärn är reserverad för flugfiske med flugspö.

Separat fiskekort gäller för fiske i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.
Fiskekortet för Pörjalamptjärn gäller även för fiske i Kämelänstjärn.
Dock får maximalt 3 regnbågar/rödingar tas per fiskekort.
I Lalamptjärn och Pörjalamptjärn är det tillåtet att använda flytring på onsdagar.
Syntetiska doftbeten typ Power Bait och rom får inte användas.
Och ett spö per fiskare gäller.

OBS! LALAMPTJÄRN: Vägen via Käckelbäcksmon till tjärnen kommer att vara avstängd för vanlig trafik av säkerhetsskäl under byggnadstden av Hästkullens vindkraftspark. För åtkomst av Lalamptjärn måste man därför ta den södra vägen som går på västra sidan av Eksjön/Kroksjön. Vid vägskälet från "Skinnenvägen", d v s vägen mot Uddefors/Lagfors, finns en hänvisningsskylt. Vägskylt "Uddefors" finns längs den väg som går från väg 331 strax söder om kyrkan till Västanå. Ta del av den information som finns när du kommer fram till tjärnen.


Köpare av fiskekort är skyldig att ta del av de regler som gäller för fisket!

Fiskevårdsområdesföreningen tillämpar möjligheten att ta ut KONTROLLAVGIFT
av den som inte följer de fiskeregler som beslutats av föreningen. Vid uttag
av kontrollavgiften tillämpas en enhetlig avgift på 500 kronor, som gäller
alla överträdelser av föreningens regler. Ta därför del av gällande fiskeregler
innan du fiskar!

En områdeskarta med de flesta vattnen finns att tillgå.