Köp fiskekort till Mjällåns Fvo här
Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Mjällåns Fvo här. Klicka bara på köp fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med VISA eller MasterCard och fiskekortet levereras som SMS och via E-post inom några sekunder.

Vi hälsar alla fiskare som är rädda om naturen välkomna att fiska i våra vatten.

Mjällåns Fiskevårdsområde innefattar Mjällån, Viksjöån, deras biflöden, samt flera sjöar och tjärnar.
Huvudattraktionen är Mjällån med dess havsöring, men även bäcköring och harr finns här.
I Lalamptjärn och Pörjalamptjärn bedrivs put & take på regnbåge och röding.

Utsättning av regnbåge sker i maj i Lalamptjärn och i Pörjalamptjärn.
I Lalamptjärn sätts röding ut i oktober.
Här gäller även att maximalt 3 utsatta fiskar får tas per löst fiskekort.
Separat fiskekort gäller för dessa två tjärnar.
Syntetiska doftbeten typ Power Bait och rom får inte användas.
Och ett spö per fiskare gäller.


Köpare av fiskekort är skyldig att ta del av de regler som gäller för fisket!

Fiskevårdsområdesföreningen tillämpar möjligheten att ta ut KONTROLLAVGIFT
av den som inte följer de fiskeregler som beslutats av föreningen. Vid uttag
av kontrollavgiften tillämpas en enhetlig avgift på 500 kronor, som gäller
alla överträdelser av föreningens regler. Ta därför del av gällande fiskeregler
innan du fiskar!

En områdeskarta med de flesta vattnen finns att tillgå.