Köp fiskekort till Mjälasjöarnas Fvo här
Mjälasjöarnas fiskevårdsområde omfattar Kragareds Djupasjö, Glassjö, Nordsjön, Mjälasjön och Hagasjön.

Den största delen av sjöarealen är på sammanlagt omkring 130 hektar och ligger i Torups socken. Som namnet antyder är Kragareds Djupasjö en djup sjö med omkring 10.5m på det djupaste stället. Mjälasjön är ännu djupare med ett maximalt vattendjup på omkring 15m. Övriga sjöar är relativt grunda.

Mjälasjöarna ligger i ett område där stora vattenmassor rörde sig vid istidens slutskede. Under en tid lär en stor isälv ha spolat sand från Färgenissjön. Vid trakten av Mjälasjöarna flöt vattnet långsammare, mjäla och sand sjönk då till botten i en issjö som var betydligt större än det nuvarande sjöarna i trakten. Detta är förklaringen till att det finns mycket sand, mo och mjäla i trakten av Mjälahult.

Den som vill prova fiskelyckan i sjöarna har chans att få Gädda, Abborre, Gös, Mört, Brax, och Sutare.
Tänk på säkerheten
Kom ihåg flytväst
Och vid isfiske skall isdubbar och annan säkerhets utrustning användas

Båt och motor uthyrning ring Anna Rask +46(0)73-3835495

Välkomna på fisketur!
Mjälasjöarnas Fiskevårdsområde