Välkommen till Ljungdalens FVO
Ljungdalens fiskevårdsområde ligger på och i gränslandet till kalfjället och erbjuder förutom bra fiske även fina naturupplevelser.
Helagsfjället som ligger i närområdet klassades som världens 3:e bästa av National Geographic.
Sommar och vinterfisket i Ljungdalsfjällen är en upplevelse som passar dom flesta människor.

Vid sjöarna Skärvagen, Viksjön, Öjön samt Kesusjön finns uthyrningsbåtar som bokas på Turistbyrån i Ljungdalen tfn 0687-20079

FVO har egen fiskodling för årlig utsättning av fisk.

Följ oss på facebook där vi lägger ut information och bilder : www.facebook.se/ljungdalensfvofFISKEVATTEN

NEDRE SKÄRVAGEN 715 m ö h
Harr och Öring, Harren är dominerande.
Sjön ligger någon kilometer uppströms Skärkdalen.

VIKSJÖN: 749 m ö h
Röding.
Största kända fångst röding 5 kg.
Ligger mellan Ljungdalen och Skärkdalen.

ÖJÖN/LILLSJÖN: 849 m ö h
Röding och något Öring.
Bilväg till Ripan därifrån rösad led till sjön. Skoterled utgår från Ljungdalens by och Kläppenparkeringen.

STORTJÄRN: 974 m.ö.h.
Röding.
Vårvinterfisket kan ge storvuxen röding, tjärnen ligger på kalfjället.
Sommartid går man upp från Torkilstötens skidlift, vintertid går skoterleden från Kläppenparkeringen.

KESUSJÖN: 792 m ö h
Röding och något öring.
Största kända fångst är röding 3,6 kg och öring 4,8 kg.
Bilväg till Kläppenparkeringen sedan 2 km upp till sjön, även skoterled.

ORRTJÄRN:
Harr,Röding.
Ligger efter vägen mellan Skärkdalen och Dalsjön upp till vänster, vägbeskrivning finns på Facebook.

BJÖRNSKALLETJÄRN
Harr, Sik, Öring, Röding.
Kör vägen mot Skärkdalen skylt vid vägen, därifrån 1 km nordväst.

LANTMÄTARTJÄRN
Röding.
Ligger efter skoterleden Kläppen-Stortjärn-Öjön, mellan Stortjärn och Öjön.

STRÖMMANDE VATTEN
Ljungan, Skärkån, Skärvagsån, Öjönån samt mindre bäckar.
Harr,Öring.
Största kända fångst i Skärkån, öring 2,9 kg.
Största kända fångst i Ljungan, öring 4,9 kg.