Laxriket

Projekt med syfte att skapa bättre förutsättningar för dig som besöker området.
Här samarbetar vi föreningar emellan och försöker komma fram till bättre möjligheter med förenklade regler och tillsyn.
Kanske finns även inom kort ett fiskekort med möjligheter till gränsöverskridande fiske!

Se mer under Laxriket - med fantastiska bilder på älven