Välkommen till oss!
Fisket i området
Inom området fiskar du del av Vindelälven, Gargån med sidoflöden, flertalet sjöar och tjärnar.
Fisket är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. Vindskydd finns vid flertalet av fiskeplatserna. Se mer info om fiskeplatserna under Fiskeinfo

Fiskekort
Området är indelat i två fiskekort, dels allmänna kortet och flugfiskesträckan i Gargån.
Fiskekorten går att köpa via länk på sidan eller så gynnar du de lokala återförsäljarna och samtidigt får lite tips om fiskeplatserna!

Rapportering
Du är skyldig att rapportera ditt lax & öringsfiske. Detta gör du oavsett om du fångat fisk eller ej.
Läs mer om hur du gör här.