Välkommen till oss!
Dispenskort
Obs. Dessa går endast köpa hos lokala återförsäljare. Ertappas laxfiskare utan dispens kommer kontrollavgift att tas ut.
Stöd gärna våra lokala återförsäljare vid alla tillfällen.
Och kom ihåg att rapportera ditt fiske.

Fisket i området
Inom området fiskar du del av Vindelälven, Gargån med sidoflöden, flertalet sjöar och tjärnar.
Fisket är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. Vindskydd finns vid flertalet av fiskeplatserna. Se mer info om fiskeplatserna under Fiskeinfo

Fiskekort
Området är indelat i två fiskekort, dels allmänna kortet och flugfiskesträckan i Gargån.
Fiskekorten går att köpa via länk på sidan eller så gynnar du de lokala återförsäljarna och samtidigt får lite tips om fiskeplatserna!

Rapportering
Du är skyldig att rapportera ditt lax & öringsfiske. Detta gör du oavsett om du fångat fisk eller ej.
Läs mer om hur du gör här.

Fiskeregler - OBS NYA REGLER under 2016. Läs under regelverk!
Enbart handredskapsfiske efter lax, öring, harr och röding.
Alla som bedriver fiske efter lax skall lämna fångstrapport oavsett fångst eller ej.
Max 4 fiskar i strömmande vatten, varav högst en öring och en lax. Laxhonor SKALL återutsättas.

Ertappas du i älven utan fiskekort, om du inte följer gällande regler eller om du inte rapporterar ditt fiske riskerar du bötfällas med kontrollavgift alternativt bli avstängd från möjligheten att fiska i vårt område igen.