Info

Under projektet har det flygfotograferats på älvsträckan inom området. Dessa bilder är tänkta att hjälpa den besökande/fiskande att orientera sig i området.

Varje fors och strycka kommer att beskrivas kring det mesta från vindskydd, var man hittar båtar att hyra, stigar, parkeringar osv. Enligt kartan är forsarna numrerade, övrig är satta geografiskt enligt listan.

Foton är framförallt tagna av Marcus Stenman, men även några av Daniel Jonsson.


OBS. Texten kommer att justeras på samtliga sidor inom kort, samt beskrivande punkter läggs ut på foton.

Större karta