Laxriket är ett samarbetsprojekt där sex fiskeförvaltnings- organisationer har gått samman längs Vindelälvslaxens viktigaste och bästa laxfiskeområde. Vindelälvslaxen har dessutom sina mest betydelsefulla lek- och uppväxtområden inom Laxriket. Området har stor utvecklingspotential för laxfiske men samtidigt bör fisket och fiskeförvaltningen ske med långsiktighet och ödmjukhet då laxen har sina viktigaste lekplatser här. Projektet syftar till att marknadsföra området med en långsiktig och uthållig fiskeförvaltning bl.a. genom ökat samarbete och syn på regelverk mellan deltagande organisationer. Projektet har finansierats från Vindelälvens Fiskeområde - Från kust till fjäll.


De inblandade FVO/SFF i projektet finner du här under:

Blattnicksele-Huftasjö FVO
Sandsele SFF
Gargnäs-Råstrands FVO
Juktåns Mellersta FVO
Djupseleforsens FVO
Vindelgransele SFF