Läs mer om Laisälvens Fvo
 

OBS! Nu även sträckan ovanför Björkliden          Brattforsen, Hästskoforsen och Ackerforsen vid Dellikvallen 10km. Karta finns i meny till vänster.

Laisälvens fiskevårdsområde sträcker sig från Björklidens skifteslag till Länsgränsen mot Västerbotten, en sträcka på 32 km. Från Björklidens skiftesgräns till Marielund, en sträcka på 10 kilometer, dominerar forsar och mindre sel.
Älven är mycket varierad med både lugna och vilda forsar, sandgrund och klipphällar, grunda och djupa strömmar. Här finns all variation en flugfiskare kan tänka sig. Och harrfisket är det bästa tänkbara. Min största harr sommaren 1999 var på 51 centimeter. Här finns också grov öring.

Forsarna heter Deppisforsen, Sadeforsen, Länningforsen och Holmselforsen. Det finns vindskydd och rastplatser med färdighuggen ved vid Sadeforsen och Holmselforsen, dit det också finns bilväg. Uppströms Sadeforsen på västra sidan älven finns även en koja Sadekojan som är öppen för allmännheten. Båt finns att hyra så att man kan ta sig över älven.

Fiskevårdsområdet är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna.

Efter Marielund följer ett stort sel som vid Strycka avslutas med två korta forsar, en kort fors en kilometer uppströms vägbron och en vid vägbron. Strax intill vägbron finns också ett vindskydd. Forsen vid Strycka rinner ut i Granselet som är 10 kilometer långt. Granselet övergår till älv vid Luspeforsen. Luspeforsen är en klipprik fors med lugna djupströmmar som avslutas med ett vacker fall. Nedströms fallet följer den grunda Per Jonsforsen där ett avlångt stengrund gör det vadbart långt ut i älven. Luspe- och Per Jonsforsen bär tydliga spår av flottningsarbeten med stora stenkistor. Här finns också Luspekojan, en gammal flottarkoja (Granselekojan), går även att hyra 2 st rum, och ett utrymme för allmänheten.
Strax före länsgränsen avslutas Laisälvens fiskevårdsområde med Ågotsforsen.
Det finns även flera vindskydd.