Välkommen till oss!
Vårt område sträcker sig från Björklidens skifteslag till Länsgränsen mot Västerbotten, en sträcka på 32 km. Från Björklidens skiftesgräns till Marielund, en sträcka på 10 kilometer, dominerar forsar och mindre sel.

Älven är mycket varierad med både lugna och vilda forsar, sandgrund och klipphällar, grunda och djupa strömmar. Här finns all variation en flugfiskare kan tänka sig. Och harrfisket är det bästa tänkbara.

Området är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna.

OBS! Nu även sträckan ovanför Björkliden
Brattforsen, Hästskoforsen och Ackerforsen vid Dellikvallen
se karta.