1 Objekt

Våra regler, köpvillkor och integritetspolicy

Allmänt

Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen eller slutsålda artiklar samt förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra försäljningsvillkor och samtycker till att uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress registreras i vårt kundregister. Fiskekortspriser anges inklusive moms och specificeras i den orderbekräftelse som skickas till er via e-post.

Personuppgifter

För att kunna handla hos oss krävs att du fyller i de uppgifter som efterfrågas (namn, adressuppgifter och e-postadress samt vid fakturaköp personnummer). Syftet med detta är att vi ska kunna leverera varan/varorna.

Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t ex för utskick av erbjudanden, om du har angett att du vill ha det.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Mer information om vår hantering av dina personuppgifter finns nedan under integritetspolicy.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för digitala produkter som laddas ner eller används online under vilka fiskekort sorterar under. Digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion.

Reklamation

Om du upptäcker något fel i varan och vill reklamera den gör du det enklast genom att kontakta vår kundtjänst. Handlar du i egenskap av företag skall reklamation ske senast inom 30 dagar från leveransdagen. Handlar du i egenskap av konsument skall reklamation istället ske inom tre år. Du skall dock meddela oss inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet. Vi godtar alltid meddelanden om reklamation som sker inom två månader från att du upptäckt felet.

Om du beställt en vara och vi inte kan leverera

Om varan är slut eller av annan orsak inte kan levereras, återbetalas varans fulla pris till det kontokort som du angett vid betalningen.

Betalning

Hos oss kan du välja på följande betalningsalternativ:

  • Kortbetalning
  • Swish

Kortbetalning med VISA eller Mastercard

Kortbetalning tillhandahålls av NETS och sker genom att kontokortsnumret krypteras och transporteras direkt till banken. NETS använder standarden SSL som är bland de säkraste systemen för e-handelstransaktioner. Detta innebär att ingen obehörig kan få tillgång till dina kontokortsuppgifter. För mer info se https://www.nets.eu/se

Leveransvillkor

Digitala fiskekort skickas alltid till din e-postadress inom ett par minuter. Om ni inte fått något fiskekort till er e-post, kontrollera er skräppost. Ni kan välja att även få fiskekortet levererat som SMS för vilket vi tar en avgift på 3 kr.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn har uppdaterats den 2021-01-04.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och rekommendationer för personuppgifter. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att göra en beställning eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter till oss, samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som VI behandlar är ditt personnummer, namn, postadress, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan också användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer kommer att behandlas i samband med köp på grund av att betalnings- och kreditföretag behöver ditt personnummer i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom vår koncern samt våra samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. leverans direkt från tillverkaren, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. VI iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen och lämnar inte ut fler uppgifter än vad som behövs för att uppnå ändamålet

Genom att göra en beställning eller på annat sätt lämnar ut uppgifter till oss, godkänner du även att dina personuppgifter överförs till land utanför EU.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare samt lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har uppdaterade programvaror samt högkvalitativa och uppdaterade brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgången till de system och utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda som ska hantera uppgifterna identifierar sig för att få åtkomst.

Kortbetalning tillhandahålls av DIBS Payment och sker genom att kontokortsnumret krypteras och transporteras direkt till banken. DIBS Payment använder standarden SSL som är bland de säkraste systemen för e-handelstransaktioner. Detta innebär att ingen obehörig kan få tillgång till dina kontokortsuppgifter. För mer info se www.nets.se.

Hur länge sparas mina personuppgifter? VI sparar dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra eller våra samarbetspartners åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in, undertecknad av dig, per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

VI vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar till andra webbplatser Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart denna Webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att VI inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn VI förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.