Välkommen till oss!
Juktåns Mellersta FVO erbjuder strömfiske efter harr och öring i Juktåns övre och nedre del. Pröva också gärna röding och öringfiske i Sandsjön. Vidare bjuder området bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda i Juktåns mellersta del och i sjöarna. Juktåns mellersta fiskevårdsområde är beläget ca 40 km söder om Sorsele tätort. Det omfattar Juktån, Sandsjön, Saditräsk, Lomträsk samt ett antal tjärnar och bäckar. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. På Sandsjögården finns båtuthyring.
Området är beläget i anslutning till byarna Sandsjönäs och Lomselenäs. Ta väg 45 från Sorsele mot Storuman och efter 40 km når du området.