Köp fiskekort till Jonseredsvattnet här
Säveåns lax har bedömts vara en av de få kvarvarande
genuina laxstammarna i landet. Säveån har också på grund
härav klassats som riksintressant enligt naturresurslagen,
varför Natura 2000-områden och naturreservat bildats.

Under de säsonger som Sportfiskarna har upplåtit fisket har
många laxar över 10 kg fångats. Den hittills största togs 2005
och vägde 17,64 kg. Under avelsfiske har det fångats en
laxhane på 21 kg och flera laxar kring 15 kg.

Beroende på vattenföringen, temperatur m.m. anländer
Säveålaxen till Jonseredsvattnet normalt i slutet av maj och
därefter kontinuerligt hela säsongen. De största laxarna
kommer som regel tidigt på säsongen

All information om fiskeregler, kartor med mera hittar du här