Välkommen till Hörnåns Fvo


Hörnån med biflöden förvaltas av Hörnåns Fvo. Här hittar du en typisk Västerbottnisk skogså med varierande miljöer.Viktiga regler
För att skydda den havsvandrande öringen och laxen från för hård beskattning i Hörnån har vi beslutat om ett fönstermått för att skydda de stora värdefulla lekindividerna.
Fönstermått: 50-60 cm. Med andra ord, du får fånga och behålla en öring eller lax mellan 50-60 cm per fiskare och dag, all övrig öring och lax måste omedelbart återutsättas med största möjliga försiktighet till ån.Fångstrapportering
Vi ser gärna att du rapporterar ditt fiske. Läs mer här.

Vi säljer fiskekort online.
Läs våra fiskeregler och var medveten om att du måste lämna en fångstrapport vid lax- och öringfiske. Om du köper ett fiskekort online får du ett mail och/eller ett SMS med instruktioner.

Välkommen att fiska hos oss!Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.