Köp fiskekort till Holmadammen här
Holmadammen vid Stora Holm på Hisingen är en grund, näringsrik damm med mycket växtlighet som sommartid täcker större delen av vattenytan. Fiskbeståndet utgörs av gädda, karp och ål.

Det finns uppskattningsvis 50-100 karpar i dammen, ganska jämnt fördelade mellan fjällkarp och spegelkarp, och rekordfisken fjällkarpen "Moffa" väger in på 14-15 kg. När karparna är aktiva rör de sig ofta i eller strax under ytan, vilket inbjuder till ett mycket spännande stalkingfiske. Yta: 2-3 ha.