Övriga försäljningsställen
Här kan du också köpa fiskekort till Höje å Fvo.
Du kan även hämta ut vårt Ungdomskort (Röda kortet)

Lund:
Fiskekompaniet
S. Esplanaden 20
Tel 046-14 52 75
www.fiskekompaniet .se

Malmö:
Fiskedags
Östra Hindbyv. 30
Tel 040 -94 97 63
www.Fiskedags.nu

Lomma:
Burger Star
Centrumgatan
Tel 040-41 24 55
www.burgerstar.se