Köp Gula kortet här


Med Gula Kortet på fickan och nyfikenheten som kompass kan du fiska dig igenom hela 60 olika fiskevatten i skilda naturmiljöer i Göteborgsområdet. Artrikedomen är stor och du kan med framgång fiska efter allt från storabborre i centrala Göteborg och gös i Delsjöarna till storgädda i Nordre älv och karp i Härlanda tjärn.

Mer information om sjöarna finns (Gulakortet) respektive (Sportfiskekortet). Handredskapsfisket längs kusten och i Mälaren är alltid fritt, men olika fiskeregler kan gälla.