Köp Gula kortet här
Gula Kortet är ett fiskekort som omfattar en stor del av sjöarna och vattendragen i Göteborgsområdet. Artrikedomen i dessa vatten är god och du kan fiska med framgång efter allt från abborre till öring med metspö, spinnspö eller flugspö och vid isvinter med pimpelspö. Observera dock att det kan finnas begränsningar i vilka metoder som är tillåtna i ett särskilt vatten.

De flesta vatten i Göteborgs närhet som sjöarna i Vättlefjäll, Härskogen, Härsjöområdet, Nordsjöarna och rinnande vattendrag som Göta och Nordre älvar ingår på ett regionalt fiskekort, Gula kortet.