Lös ditt medlemsskap här online
Nu kan du enkelt lösa ditt medlemsskap direkt på webben. När betalningen är genomförd skickas bekräftelse via ett SMS och via E-post. Viktigt att du skriver ut E-postmeddelandet och medför detta väl synligt vid fiske . Där står ditt namn och ditt medlemsnummer.

Du behöver även ta med ditt utskrivna medlemsskap om du valt att köpa till båtnyckel.

Välj nedan vilket medlemsskap du vill lösa.

Årsmedlemskap tidigare medlemmar med befintlig båtnyckel
Årsmedlemskap för tidigare medlemmar utan båtnyckel
Årsmedlemskap inkl NY båtnyckel för tidigare medlemmar
Inträdesavgift och årsmedlemskap EXKL båtnyckel
Inträdesavgift och årsmedlemsskap INKL båtnyckel

Medlemsskapen löper kalenderårsvis.

Klubbstugan är öppen torsdagar mellan 19-20, se ordinarie hemsida för aktuella datum.