0 Objekt
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
oktober 16, 2021 Lax/Salmon 90 Ja Ja Nej rickleanedre
oktober 18, 2021 Regnbåge 49 1820 Nej Ja sandbackstjarn
juli 5, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon 86, 85 5000, 5000 Ja, Ja Ja, Ja Nej laxplomb
oktober 18, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst, Ingen fångst 52 1590 Nej Vet ej Nej rickleanedre
augusti 27, 2021 Öring/Trout 70 Ja Ja Nej nykopingsan
juli 25, 2021 Lax/Salmon Nej Vet ej Nej laxplomb