Om Struven/Stora Le och Foxen

Ladda hem bilaga nedan

Informationsblad_gemensamt_fiskekort.pdf

 

Både Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden bildades 1991 i syfte att främja och utveckla fisket och fiskevården, att arbeta med en användbar förvaltning av resursen samt att upplåta fisket för allmänheten. Föreningarna prioriterar miljöfrämjande åtgärder som har till syfte att förbättra livsmiljön i våra många fiskevatten. Ett gemensamt fiskekort för de båda områdena togs fram 2020, vilket gäller i vatten inom de ursprungliga gränserna för Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden.

 

Fiskerätten förvaltas av fiskevårdsområdesföreningarna som består av områdenas fiskerättsägare. För att få fiska i något av områdenas olika vatten krävs därför fiskekort. Det övergripande fiskekortet täcker in de flesta vatten, men det finns även vissa vatten med speciella fiskekort. Ta reda på vad som gäller i det aktuella vattnet innan du börjar ditt fiske. Allt fiske i rinnande vatten är förbjudet.

 

Foxen och Stora Le hyser fina bestånd av framförallt gädda och abborre, men även av flera olika arter av vitfisk. Övriga för sportfiskeintresserade förekommande arter är öring och lax, även om det är främst i de södra delarna av området, samt gös. Det är framförallt ett extraordinärt fiske efter storvuxen gädda som lockar sportfiskare till Foxen och Stora Le. Här fångas årligen individer upp emot 15 kg och ibland över det. Efter gäddfisket är det abborrfisket som lockar då även de blir mycket storvuxna i sjöarna. Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden värnar om ett långsiktigt hållbart fiske så ta inte upp mer fisk än du är i behov av. Större fiskar bör alltid släppas tillbaka så varsamt som möjligt.

 

För aktuell information om regler, fiskekort och kontaktuppgifter ska ni alltid läsa den information som finns på områdets anslagstavlor och på informationstavlorna vid respektive fiskevatten.