0 Objekt

Yngaren

Yngaren är Södermanlands fjärde största sjö med stora öppna vattenområden. Sjön är djup och har ett rent näringsrikt vatten och vassiga stränder. I Yngaren fiskas främst abborre, gös, gädda, sik, lake och vitfisk. Välkommen att fiska här!

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

Fiskekortet ger rätt att fiska i större delen av Yngaren och Mäskaren. Se kartan för gränser.

Yngaren har flera yrkesfiskare. Stör inte deras fiske genom att fiska vid utsatta nät och redskap.
Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i fiskekortsinnehavares sällskap.
Fiskekortet är personligt och berättigar till handredskapsfiske.
Ha alltid fiskekortet tillgängligt för uppvisning till tillsyningsmännen.

Metoder

Nätfiske, trollingfiske och kräftfiske är förbjudet, samt fiske av de fridlysta arterna ål och mal.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Henric Weijber

070-6057714 [email protected]

Yngaren

Del av Fvo

Mäskaren

Del av Fvo

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren