0 Objekt

Wadets fiskekortsområde

Västergarnsån lockar årligen många sportfiskare i alla åldrar. Wadets samfällighetsförening säljer fiskekort för sträckan från en markering 150 meter uppströms Västergarns hamn till och med landsvägsbron (väg 140), en sträcka på ca 800 meter.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Wadets fiskekortsområde

Fiskekortssträckan i Västergarnsån är lättillgänglig och passar utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett tidigare fiskeerfarenhet.

Västergarnsån lockar årligen många sportfiskare i alla åldrar. Wadets samfällighetsförening säljer fiskekort för sträckan från en markering 150 meter uppströms Västergarns hamn till och med landsvägsbron (väg 140), en sträcka på ca 800 meter. Fiskekortssträckan i Västergarnsån är lättillgänglig och passar utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett tidigare fiskeerfarenhet. Området är dessutom familjevänligt med en fin grillplats i närheten och finns strövområden längs med Östersjöns strand. Närheten till mynningen i havet och möjligheten för havsvandrande fisk att obehindrat simma ut och in i ån gör att fisket kan variera kraftigt från dag till dag. Tajming kan därför ofta vara den avgörande faktorn! Oavsett om man träffar rätt dag eller inte så är ån i sin enkelhet ett väldigt trevligt fiskevatten med fin omgivande natur och rikt fågelliv. Vanligt förekommande arter är abborre, gädda, id, mört, sarv och sutare.

OBS! Allt fiske uppströms landsvägsbron (väg 140) och i Paviken

är sedan 2018 förbjudet. Förbudet gäller året om.

Västergarnsån tillhör ett av de viktiga vattendrag som vild havsöring varje höst vandrar upp i för att leka. Respektera havsöringens fredningsperiod 1 okt-31 dec och fiska ej heller riktat efter öring i ån under övrig tid på året. Eventuellt fångade öringar ska alltid varsamt återutsättas. Återutsättning året runt gäller även gäddor.

Tänk på att ta med ALLT skräp hem efter avslutat fiske, detta gäller allt från tomburkar till fiskelinor. Extra viktigt är detta eftersom de betande djuren på fiskesträckan annars löper stor risk att trassla in sig i fiskelinor och skada sig på kvarlämnat skräp. Visa respekt för djur och natur. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Regler

Generellt

OBS! När fiskekortet är betalt och klart ska en papperskopia skrivas ut alternativt ska fiskekortet kunna uppvisas på mobiltelefon eller motsvarande digital anordning.

Allt fiske uppströms landsvägsbron (väg 140) och i Paviken
är sedan 2018 förbjudet. Förbudet gäller året om.

Giltigt fiskekort krävs för allt fiske. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Årskort gäller i 365 dagar från inköpsdatum och är giltigt för en person. Kortet ska alltid finnas tillgängligt vid fiske och ska vid tillsyn uppvisas. Innehåll i väskor, påsar och ryggsäckar måste på begäran uppvisas. Överträdelser av fiskekortets regler kan leda till beslagtagen utrustning och böter.

Metoder

Endast spöfiske med ett spö åt gången är tillåtet. Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap samt ryckfiske är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt. Eventuellt fångade gäddor eller öringar ska hanteras så varsamt som möjligt, om möjligt utan att lyftas ur vattnet, och återutsättas omgående.

1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 30 cm per fiskare och dygn. Alla abborrar som överstiger 30 cm ska återutsättas.

Övriga regler

Om en fångad fisk ska vägas, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.

Den fisk du ska ta med hem måste avlivas omedelbart och ska inte behöva utstå onödigt lidande.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bengt Wickman

070-357 60 12 [email protected]

Västergarnsån

Ingår i fiskekortet

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren