0 Objekt

Vormsele FVO

Vormsele FVO ligger vid Vindelälven fyra mil norr Lycksele tätort. Inom fvos vatten finns flera fina forsar bland andra Vormforsen, Grundforsen och Linaforsen. Ett antal sjöar finns; Abborrtjärn med inplanterad röding och öring och exempelvis Nyträsket med Gädda och Abborre. Vormbäcken med sina sel och forsar.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Vormsele FVO

Dominerande fiskarter inom området är harr, öring, gädda och abborre.

Vormbäcken är ett av Vindelälvens många biflöden och erbjuder framför allt ett fiske efter harr och öring. Bästa tid är under försommaren, då bäcken tenderar att föra lite vatten under sensommaren. Fiskevårdsområdet vädjar om särskild hänsyn vid fiske i Vormbäcken.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Metoder

Endast fiske med handredskap.

Endast flugfiske, spinnfiske och ismete i Abborrtjärn. Ej mete sommar.

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 35 cm. Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm. Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm

Särskilt fiskekort i Vormbäcken och Abborrtjärn. Minimimått Röding 25 cm, Harr 35 cm, Öring 35 cm och Lax 50 cm.

Övriga regler

Särskilt fiskekort i Vormbäcken och Abborrtjärn. Minmimått Röding 25 cm, Harr 30 cm, Öring 35 cm.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

..

..

Vormbäcken

-

Abborrtjärn

-

Nyträsket

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 20, 2021 Lax/Salmon 102 7500 Ja Ja Nej vormsele
augusti 22, 2021 Karp, Harr/Grayling 52, 30 2000 Nej, Ja Nej vormsele
augusti 22, 2021 Ingen fångst, Karp, Harr/Grayling 50, 6 1.9, 20.0 Nej, Ja Nej vormsele
augusti 4, 2021 Havsöring 55 1200 Nej Ja Nej vormsele

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren